Polityka prywatności – Novium Media

+48 730 780 268
pn - pt 10:00 — 17:00

Polityka prywatności

Korzystając z serwisu, przekazujesz nam swoje cenne dane. Zdarza się, że w celu realizacji poszczególnych usług, dostęp do nich otrzymują także nasi Partnerzy. Rozumiemy, że interesuje Cię, gdzie trafiają te informacje, do czego są wykorzystywane itp. Niniejszy dokument stanowi kompletną rozpiskę naszej polityki prywatności i pomoże Ci zrozumieć, co dzieje się z Twoimi danymi, zebranymi za pośrednictwem strony novium.media.

§1
Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: novium.media.
 2. Operatorem serwisu, jak i Administratorem Danych jest Mateusz Lis, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Mateusz Lis Novium Media", wpisaną do centralnego rejestru przedsiębiorców, adres do doręczeń: Rzeszów, ul. Żyzna 3, 35-231 Rzeszów, NIP: 5170411992, REGON: 387729847,
 3. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi należy kierować na adres mailowy operatora kontakt@novium.media.
 4. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 5. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych niezbędnych do świadczenia usług, uniemożliwi świadczenie tych usług.
§2
Przetwarzanie danych
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:
  1. realizacją umowy - w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. realizacją obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. realizacją obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. dochodzeniem roszczeń lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem Cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. archiwizowaniem umowy i dokumentów finansowych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  6. w przypadku przetwarzania wizerunku (o czym mowa w §5 pkt. 1c Umowy); do celów promocji i/lub reklamy prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wyrażonej poprzez podpisanie umowy
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
§3
Rodzaje gromadzonych przez nas danych
 1. Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
  1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny
  2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie
  3. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej
  4. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz
  5. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane
  6. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz
§4
Wybrane metody ochrony danych
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).
 2. Regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Stosowanie umów poufności z każdym pracownikiem oraz kontrahentem, mającym częściowy lub pełny dostęp do danych.
§5
Dostęp do danych
 1. Zebrane dane mogą zostać przekazane lub udostępnione podmiotom gospodarczym działającym na zlecenie Administratora (np. biurom rachunkowym), zawsze na podstawie wiążącej umowy i tylko na polecenie Administratora.
 2. Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione wybranym podmiotom, działającym na podstawie prawnej, umożliwiającej legalne pozyskanie danych od Administratora.
§6
Prawa do rozporządzania danymi
 1. Możesz w każdej chwili żądać od Administratora:
  1. dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. graniczenia przetwarzania danych.
 2. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 3. Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę w zakresie w jakim są przetwarzane są dane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie danych, dokonane na jej podstawie przed wycofaniem zgody.
 4. Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji usług, masz prawo do otrzymania od Administratora uschematyzowanego kompletu Twoich danych. Możesz wykorzystać ten komplet do przesłania danych innemu administratorowi.
 5. W celu skorzystania z dostępnych Ci praw, należy skierować swój wniosek na adres e-mail: kontakt@novium.media
§7
Ciasteczka
 1. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”,
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”,
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
 3. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.Wszelkie wątpliwości, pytania i wnioski w zakresie polityki prywatności należy kierować poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub na adres e-mail: kontakt@novium.media.